FOLDER

I gang med pædagogiske læreplaner

Få inspiration til, hvordan I som dagtilbud og som kommune kan arbejde med pædagogiske læreplaner.  Materialet er henvendt til dagtilbuddenes pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere, dagplejere, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter i kommunerne - og til forældre i bestyrelserne.

Udgivelsesår: 2007
ISBN: 978-87-918-5805-5
Opdragsgiver: Ministeriet for Familier og Forbrugeranliggender
Anden information: Dette inspirationsmateriale er udarbejdet af et konsortium bestående af AKF, EVA, Niras Konsulenterne og UdviklingsForum.
Download