projekt

Den gode og trygge start i vuggestue og dagpleje

Projektleder

Laura Detlefsen

Seniorkonsulent
35 25 02 36

En af de vigtigste begivenheder i de første år af det lille barns liv er at starte i vuggestue eller dagpleje. Her har vi samlet EVA's viden om, hvordan pædagogisk personale og forældre kan samarbejde om at give barnet en tryg opstart. Du kan finde mere materiale om den trygge opstart (fx videointerviews med forældre, pædagoger og forskere) på sitet engodstart.dk