Artikel

Det holder EVA øje med i 2018

17/01 2018

Hvilke udfordringer opstår på uddannelsesområdet, hvorfor og hvordan kan man bedst arbejde for at løse dem? Det er nogle af de spørgsmål Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vil arbejde for at besvare i sin handlingsplan for 2018.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har som ambition at bidrage til at gøre uddannelse og dagtilbud bedre. Det gør vi ved at levere viden og anbefalinger, der kan bruges på alle niveauer – fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. I Handlingsplanen for 2018 vil vi blandt andet have fokus på følgende temaer:

På området dagtilbud for børn vil et vigtigt tema være organisering og ledelse. Vi ved, at pædagogisk ledelse er af stor betydning for en god og effektiv organisering af læringsmiljøet, faglig medarbejderudvikling og læringsmiljøer af høj kvalitet for børnene. Derfor vil vi kortlægge og mobilisere viden om, hvad der er god pædagogisk ledelse – til ledere på alle niveauer.

På grundskole-området vil vi blandt andet stille skarpt på de nytilkomne elever. En tidligere EVA-rapport (fra 2016) viser, at skolerne oplever overgangen fra modtageklasser til almenundervisningen som vanskelig for eleverne, og at de efterspørger viden om, hvordan inklusionen bedst tilrettelægges. I år følger EVA op med at indsamle yderligere viden og erfaringer, der kan kvalificere kommunernes inklusionsarbejde.

ungdomsuddannelsesområdet vil vi have fokus på at analysere feedback og prøveformer på erhvervsuddannelserne. Bedømmelser og feedback er afgørende elementer i elevernes læreprocesser og har dermed stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Hvordan arbejdet med disse foregår i praksis er imidlertid underbelyst i en uddannelsessammenhæng. EVA vil derfor undersøge, hvilken betydning forskellige former for prøver og feedback har for elevernes læring og trivsel.

På området for videregående uddannelse vil styrket uddannelseskvalitet være i fokus. Det er især aktuelt at undersøge nærmere i lyset af de seneste års stigning i optaget til de videregående uddannelser og nye digitale muligheder for læring. EVA vil bidrage ved fx at identificere egnede kvalitetsparametre og mulige målinger af disse.

voksen- og efteruddannelsesområdet vil EVA analysere, hvad der skal til for at anvendelsesorienteret undervisning virker. Hvad betyder det for deltagerne? Og hvad er god praksis? Tidligere EVA-undersøgelser viser nemlig, at anvendelsesorienteret undervisning er meget motiverende for kursisterne, men at det samtidig kan være svært for undervisere at tilrettelægge konkrete anvendelsesorienterede aktiviteter, som øger deltagernes udbytte.