Rapport

Indhold og kvalitet i tidlig skolefritidsordning

Vi undersøger i denne rapport indhold og kvalitet i tidlig SFO. Rapporten indeholder beskrivelser og analyser af, hvordan tidlig SFO, og overgangene til og fra tilbuddet, er organiseret, og hvordan der arbejdes pædagogisk med børnene i overgangen/tidlig SFO, og med hvilke formål samt hvilke fordele der vurderes at være ved at have/ikke at have tidlig SFO. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt SFO- og fritidshjemsledere.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-649-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse