Projekt

Indsatser mod negativ social arv

Kontakt

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

Nedenfor finder rapporten I "Alle børns deltagelse i læringsfællesskaber" med en model for, hvordan I som dagtilbud, skole og SFO kan bruge indsatsteori i arbejdet med systematisk udvikling og evaluering af lokale indsatser mod negativ social arv. 
Modellerne er udarbejdet som led i et samarbejdsprojekt mellem EVA og tre institutioner i Ishøj Kommune. Nedenfor finder I delanalyser af de enkelte institutioners indsats. Der er også et statusnotat for hver af institutionerne med deres erfaringer fra projektet om negativ social arv - og papers, som to konsulenter på EVA undervejs har udarbejdet om "Equity through interventions".
I bilag og notater nederst finder I selve indsatsteorien, baggrunden for den og de konkrete aktiviteter i hhv. dagtilbud, skole og SFO.