HÆFTE

Seks indspark til udviklingsprojekter i daginstitutioner

EVA har lavet et hæfte, der præsenterer en række tilgange og erfaringer med udviklingsarbejde i daginstitutioner, der har fået tilskud fra Socialministeriets pulje "Bedre kvalitet i dagtilbud". Vi har bl. a. stillet skarpt på arbejdet med udsatte børn og temaer som motion og kost samt skov og natur. Hæftet samler viden og konklusioner fra EVAs evaluering.

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-601-7
Opdragsgiver: EVA
Download