PJECE

Inkluderende fællesskaber i dagtilbud

Inklusion handler om, at alle børn bliver set og mødt med passende udfordringer, og om en grundlæggende respekt for, at alle børn er ligeværdige medlemmer af et fællesskab. EVA har lavet en pjece om, hvad dagtilbuddene kan gøre for, at alle børn trives, udvikler sig og lærer mest muligt. 

Udgivelsesår: 2014
Opdragsgiver: Rådet for Børns Læring
Download