RAPPORT

Inklusion i dagtilbud

Hvordan og i hvilket omfang arbejder kommuner og dagtilbud for børn med inklusion, så alle børn får mulighed for at deltage i fællesskaber? EVA har kortlagt arbejdet med inklusion i daginstitutioner og dagpleje for at give et nationalt overblik over kommuners og dagtilbuds indsatser i forhold til inklusion.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: 978-87-7958-773-1
Opdragsgiver: EVA
Download