RAPPORT

Inklusion i dagtilbud

Projektleder

Andreas Hougaard

Seniorkonsulent
+45 3525 4695

Hvordan og i hvilket omfang arbejder kommuner og dagtilbud for børn med inklusion, så alle børn får mulighed for at deltage i fællesskaber ? EVA har kortlagt arbejdet med inklusion i daginstitutioner og dagpleje for at give et nationalt overblik over kommuners og dagtilbuds indsatser i forhold til inklusion.

Udgivelsesår:2014
ISBN:978-87-7958-773-1
Opdragsgiver:EVA
Download