Inspirationsmateriale

Inspiration: Målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Inspirationsmaterialet præsenterer eksempler fra kommuner, der har arbejdet målrettet med en række indsatser i dagtilbud for familier og børn i udsatte positioner eller i risiko for at komme det. Materialet er udarbejdet af Implement Consulting Group og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-974361-0-3
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent inspirationsmateriale