Projekt

Inspiration til et styrket kommunalt tilsyn på dagtilbudsområdet

Projektleder

Astrid Arbjerg Lundby

Seniorkonsulent
+45 35 25 46 47

D. 1. januar 2022 trådte en ny lovgivning om et styrket kommunalt tilsyn i kraft. Med den nye lovgivning stilles der en række nye krav til kommunernes tilsyn med dagtilbud. EVA har udviklet tre inspirationsmaterialer til de kommunale forvaltninger, der introducerer de nye regler og præsenterer gode erfaringer fra kommuners arbejder med uvildighed, observationer og opfølgning i tilsyn.