Katalog

Inspirationskatalog til god dokumentationspraksis

Inspirationskataloget kan benyttes af institutionsledere og pædagoger til at understøtte det pædagogiske arbejde med systematisk dokumentationspraksis i dagtilbud og inden for dagtilbudsområdet i landets kommuner, så udfaldet bliver meningsfyldt, faglig reflekteret og samskabende.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: 978-87-7182-212-0
Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet
Hent udgivelse