RAPPORT

Internationale erfaringer med læreplaner på dagtilbudsområdet

Indsatser af høj kvalitet i børns første år har stor betydning både for det enkelte barn og for samfundet, viser forskning. Internationalt er der et øget fokus på betydningen af dagtilbud. Også i Danmark ses arbejdet med læreplaner som et vigtigt element i arbejdet med kvaliteten i dagtilbud. EVA har undersøgt, hvordan fire lande har grebet arbejdet med pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet an - i Norge, Finland, New Zealand og provinsen British Columbia i Canada.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-894-6
Opdragsgiver: EVA
Download