Dialogværktøj

Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud?

Et nyt dialogværktøj hjælper ledere og medarbejdere i fritids- og klubtilbud til at få et fælles blik på, hvad der er kvalitet og hvordan man kan arbejde med det i det enkelte tilbud. Dialogværktøjet er udviklet for Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og er baseret på undersøgelsen Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud (2018).

Udgivelsesår:2018
ISBN:978-87-7182-228-1
Opdragsgiver:Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse