RAPPORT

Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater

Fra 2010 skal kommuner kun foretage en sprogvurdering af treårige, hvis der er forhold, som giver formodning om, at barnet kan have behov for en opfølgende sprogindsats. EVA har undersøgt, hvordan kommuner og dagtilbud organiserer sprogindsatsen for børn, der har brug for en særlig sprogindsats.

Udgivelsesår: 2011
ISBN: (www)978-87-7958-628-4
Opdragsgiver: EVA
Download