Projekt

Kommuners arbejde med børn i udsatte positioner

Projektleder

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

Hvilke tilbud og indsatser har kommuner til børn i udsatte positioner? Og hvilke udfordringer og barrierer oplever kommunernes dagtilbudschefer og PPR-chefer i arbejdet med børn i udsatte positioner? Det får du svar på i dette projekt fra EVA, som er baseret på en national spøgeskema- og interviewundersøgelse blandt dagtilbudschefer.