Rapport

Kommuners understøttende arbejde med børn i udsatte positioner i dagtilbud

I denne rapport kortlægges og beskrives de forskellige former for understøttelse, kommunerne konkret arbejder med for at understøtte børn i udsatte positioner i almene dagtilbud.

 

Derudover ser vi nærmere på dagtilbudschefernes generelle vurdering af arbejdet med at understøtte børn i udsatte positioner i almene dagtilbud for at give indblik i den komplekse udfordring, som det er at skabe et inkluderende dagtilbud, som er med til at fremme gode børneliv, hvor alle børn trives, lærer, udvikles og dannes.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www) 978-87-7182-594-7
Opdragsgiver: EVA
Hent udgivelse