Læreplanstema

Kommunikation og sprog

Kontakt

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

Børn skal lære at sætte ord og krop på deres tanker og kommunikere på en måde, der giver adgang til fællesskaber og gør det muligt at interagere og samtale med andre. Det er en afgørende pædagogisk opgave at støtte barnet i den udvikling. Her får du som konsulent, leder eller pædagogisk personale inspiration til arbejdet med børns kommunikation og sprog.