Inspirationsmateriale

Kort om kommunikation og sprog

Få inspiration til arbejdet med børns kommunikation og sprog. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent, og som gerne vil forstå sammenhænge mellem børns fællesskaber og deres kommunikation, vide mere om, hvordan interaktioner, sprog og kommunikation spiller sammen og ikke mindst få inspiration til, hvordan pædagogisk personale kan blive de bedste sproglige rollemodeller.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-389-9
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut & Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse