Inspirationsmateriale

Kort om krop, sanser og bevægelse

Få viden og inspiration til arbejdet med krop, sanser og bevægelse.
Inspirationsmaterialet kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent.
Dagtilbuddets arbejde med børns kropslighed, sansning og bevægelse er med til at forme deres muligheder for at bruge og fornemme deres krop, udtrykke sig, aflæse andres kropssprog og udvikle sunde kropsvaner i barndommen og voksenlivet.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-410-0
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse