Inspirationsmateriale

Kort om kultur, æstetik og fællesskab

Få inspiration til at reflektere over, hvordan du sammen med kollegaer, medarbejdere eller andre kan arbejde med pædagogiske læringsmiljøer med fokus på kultur, æstetik og fællesskab. Kataloget indeholder viden og inspiration om temaerne kulturelt indtryk og udtryk samt kultur og fællesskab. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-387-5
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut & Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse