Inspirationsmateriale

Kort om natur, udeliv og science

Få viden og inspiration til arbejdet med natur, udeliv og science. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent. Jeres indsats i arbejdet med temaet har betydning for børns muligheder for at forstå og tage ejerskab over den verden, der omgiver dem.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-338-7
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse