Inspirationsmateriale

Kort om social udvikling

Få inspiration til at reflektere over, hvordan du sammen med kollegaer, medarbejdere eller andre kan arbejde med børns sociale udvikling. Kataloget indeholder viden og inspiration om temaerne  deltagelse og medindflydelse, empati, og legens betydning for social læring. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent. 

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-334-9
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse