Rapport

Kortlægning af obligatorisk læringstilbud

Denne kortlægning afdækker kommunernes foreløbige erfaringer med obligatorisk læringstilbud. 1. juli 2019 trådte reglerne om obligatorisk læringstilbud i kraft. Reglerne betyder, at alle 1-årige børn bosat i udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud, skal optages i et ugentligt 25-timers obligatorisk læringstilbud. Kortlægningen indeholder bl.a. en opgørelse af antallet af børn i obligatorisk læringstilbud og dagtilbudslederes erfaringer med den konkrete tilrettelæggelse.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-466-7
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse