Læreplanstema

Kultur, æstetik og fællesskab

Kontakt

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

Her får I viden og inspiration, der klæder jer på til at arbejde med de to pædagogiske mål for læreplanstemaet. Det handler bl.a. om, at skabe rammerne for ligeværdige fællesskaber med plads til kulturelle forskelle, og at tilrette lægge et kreativt pædagogisk læringsmiljø, der stimulerer børnenes æstetiske udforskning.