Formidlingsmateriale

Kvalitet i daginstitutioner for 0-2-årige

Bliv klogere på kvaliteten i vores daginstitutioner for 0-2-årige. Hæftet er målrettet dig, der arbejder med at udvikle kvaliteten i daginstitutioner og i det pædagogiske læringsmiljø.

De centrale resultater om kvaliteten i daginstitutioner fra den nationale undersøgelse af læringsmiljøer og rammer i kommunale daginstitutioner og dagplejen for 0-2-årige børn.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-675-3
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
Hent materialet