Projekt

Kvalitet i daginstitutioner og dagplejer for 0-2-årige

Kontakt

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

Hvordan er kvaliteten i danske daginstitutioner og dagplejer for 0-2 årige? Undersøgelsen er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE) for Børne- og Undervisningsministeriet. Få hele rapporten og de centrale resultater her