RAPPORT

Kvalitetsarbejde i dagplejen

Dagplejen var en hyppig pasningsform i 2009. Hele 62.000 børn gik i dagpleje. Det svarede til hver anden af de 0-2-årige børn, der var indskrevet i et kommunalt dagtilbud. EVA har undersøgt dagplejen som organisation. Vi stiller bl.a. skarpt på kommunernes kvalitetssikring og -udvikling af dagplejen.

 

Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-7958-630-7
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel