Netværk

Kvalitetssaloner 2019

Kvalitetssalonerne har til formål at give jer inspiration fra den nyeste forskning og viden på dagtilbudsområdet. Og de giver et fundament for, at I kan bringe forskningsbaseret viden ind i arbejdet med at udvikle og sikre kvaliteten i netop jeres kommune.

I 2019 sætter vi fokus på fem temaer:

 • Pædagogiske læringsmiljøer med samspil og relationer af høj kvalitet
 • Et sammenhængende børneliv – for alle børn
 • Sådan skaber I professionelle læringsfællesskaber.
 • 0-2 åriges trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Hvad kalder den pædagogiske læreplan på af ledelse?

Pædagogiske læringsmiljøer med samspil og relationer af høj kvalitet

Velfungerende samspil og relationer mellem børn og pædagogisk personale er afgørende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Og af samme grund er det et centralt tema i den styrkede pædagogiske læreplan. Samspil og relationer dækker alle de situationer, hvor børn og pædagogisk personale kommunikerer eller er sammen om noget.

På denne salon sætter vi fokus på, hvad forskningen siger om samspil og relationer, og giver på den baggrund inspiration til det pædagogiske personales videre arbejde med skabe læringsmiljøer af høj kvalitet. Vi tager også fat på, hvordan du som leder eller tovholder kan udvikle et læringsmiljø, der giver rammer for trygge relationer og velfungerende børnefællesskaber, dvs. hvor alle børn oplever at høre til og indgår i gode og stærke samspil og relationer med andre børn og med det pædagogiske personale.

Kvalitetssalon og samtalemenu serveres af konsulent Line Buer Bjerre og chefkonsulent Britta Carl .

Et sammenhængende børneliv – for alle børn

Den styrkede pædagogiske læreplan har som et af sine formål at skabe sammenhæng i børnenes liv på flere måder. Bl.a. gennem forældresamarbejdet omkring børns læring, gennem gode overgange til dagtilbud og børnehaveklasse og gennem tværfagligt samarbejde om børn i udsatte positioner.

I denne salon sætter vi fokus på, hvordan vi kan arbejde med det sammenhængende børneliv, så det giver mening for såvel børn som forældre. Vi giver eksempler på, hvordan kommuner organiserer det tværfaglige samarbejde med fx PPR, sundhedsplejen og socialrådgiver for at styrke den tidlige indsats.

Kvalitetssalon og samtalemenu serveres af konsulent Katrine Svendsen, og chefkonsulent Britta Carl.

Sådan skaber I professionelle læringsfællesskaber

I et professionelt pædagogisk læringsfællesskab er dagtilbuddets praksis et fælles anliggende, hvor ledere og medarbejdere er sammen om at styrke og udvikle den pædagogiske praksis. Det professionelle læringsfællesskab handler om hele tiden at blive klogere på sammenhængen mellem det læringsmiljø, som dagtilbuddet tilbyder, og det som børnene reelt får ud af at gå i dagtilbuddet.

At etablere professionelle læringsfællesskaber kalder på ledelse, der både skaber rammer og sætter retning, og som involverer sig i praksis. Og det fordrer pædagogisk personale, der engagerer sig i og oplever læringsfællesskabet som et fælles anliggende.

Vi sætter i denne salon spot på, hvordan ledere og medarbejdere kan etablere et professionelt læringsfællesskab i det enkelte dagtilbud og mellem dagtilbud og forvaltning.

Kvalitetssalon og samtalemenu serveres af seniorkonsulent Dorthe Agerlund Sloth og chefkonsulent Britta Carl.

De 0-2-åriges trivsel, læring, udvikling og dannelse

Hvordan arbejder dagpleje og vuggestuer med det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer, når det gælder de 0-2-årige børn? Det sætter vi fokus på i denne salon. Vi ser på, hvad pædagogisk personale opfatter som vigtige læringsmål, hvilke antagelser de har om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, og hvilke pædagogiske metoder de anvender. Vi giver indblik i, hvad forskningen viser om betydningen af at have fokus på de små børn. 

Kvalitetssalon og samtalemenu serveres af seniorkonsulent Andreas Hougaard og chefkonsulent Britta Carl.

Hvad kalder den styrkede pædagogiske læreplan på af ledelse?

Lederen er ansvarlig for at sikre, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet, og at det daglige pædagogiske arbejde med pædagogiske læringsmiljøer og børns læring afspejler læreplanens retning og de pædagogiske refleksioner i den. Den pædagogiske læreplan skal fungere som et pejlemærke for det pædagogiske personale. Hvad indebærer det af opgaver for lederen, og hvad kalder det på af ledelse?

I denne salon sætter vi fokus på de ledelsesmæssige krav og understøtter arbejdet med den pædagogiske læreplan og drøftelserne på tværs af deltagerkommunerne.

Kvalitetssalon og samtalemenu serveres af seniorkonsulent Dorthe Agerlund Sloth og chefkonsulent Britta Carl.

Hvad er en kvalitetssalon?

En kvalitetssalon er designet, så den giver jer inspiration målrettet praksis i jeres egen kommune. Typisk består en salon af en blanding af vidensindspark om et tema og en samtalemenu i et fagprofessionelt fællesskab.
 
EVA’s hold af eksperter leverer vidensindsparket, og gennem samtalemenuer får I inspiration til, hvordan I kan mobilise forskningsinspireret viden i kvalitetsudviklingen i netop jeres kommune.
 
Samtidig bliver der mulighed for at møde fagprofessionelle fra andre kommuner, som også står på tæer for at udvikle kvaliteten af dagtilbudsområdet. Får I appetit på mere, kan I derfor etablere netværk med andre deltagere – også efter kvalitetssalonerne.
 
Kvalitetssalonerne er målrettet fagprofessionelle, der arbejder inden for dagtilbudsområdet. Når I tilmelder jer kvalitetssalonerne, får I mulighed for at deltage i alle tre kvalitetssaloner – det kan være en god ide at tilmelde mere end en person pr. kommune.
 
Vi holder kvalitetssalonerne tre forskellige steder i landet og anbefaler, at I vælger samme sted til alle tre kvalitetssaloner. Det giver de bedste muligheder for en sammenhængende dialog og for at etablere netværk.

Pris

I kan frit vælge mellem to, tre, fire eller fem kvalitetssaloner.
To kvalitetssaloner: 2.500 kr.
Tre kvalitetssaloner: 3.900 kr.
Fire kvalitetssaloner: 4.800 kr.
Fem kvalitetssaloner: 5.300 kr.
 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Britta Carl på mail: bcc@eva.dk eller tlf. 9359 9958.

Tilmelding

Tilmeld jer nederst på siden. Hvis kvalitetssalonen bliver overtegnet, vender vi tilbage til hver enkelt af jer.

Når du tilmelder dig arrangementet, ser vi tilmeldingen som et samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger. Vi bruger kun personoplysningerne i sammenhæng med arrangementet og sletter dem efterfølgende. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.   Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her.

Tid og sted

Alle fem kvalitetssaloner afholdes i København og Aalborg. Grundet manglende tilmeldinger har vi desværre måtte aflyse salonerne i Vejle. Kvalitetssalonerne er alle fra kl. 9.30-13.00. Vi serverer kaffe, te og croissant samt en sandwich ”to go”.

København (EVA, Østbanegade 55, 2100 København Ø)

 • 10.04.2019: 0-2 åriges trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • 14.05.2019: Hvad kalder den styrkede pædagogiske læreplan på af ledelse?
 • 18.06.2019: Pædagogiske læringsmiljøer med samspil og relationer af høj kvalitet
 • 11.09.2019: Et sammenhængende børneliv – for alle børn
 • 23.10.2019: Sådan skaber I professionelle læringsfællesskaber.

Aalborg (Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg)

 • 03.04.2019: 0-2 åriges trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • 15.05.2019: Hvad kalder den styrkede pædagogiske læreplan på af ledelse?
 • 13.06.2019: Pædagogiske læringsmiljøer med samspil og relationer af høj kvalitet
 • 09.10.2019: Et sammenhængende børneliv – for alle børn
 • 06.11.2019: Sådan skaber I professionelle læringsfællesskaber.

Vejle (Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle)

Kvalitetssalonerne i Vejle er desværre aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

Printbar invitation

Hent en printbar invitation med info om indhold, tid og sted for salonerne.