FAQ

Kvalitetsundersøgelse 2022-23: Hvem deltager i undersøgelsen?

06/09 2022

300 kommunale dagtilbud deltager i den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) gennemfører i 2022-23 på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet. 

De 300 deltagende dagtilbud er tilfældigt udtrukket. I alt deltager 100 daginstitutioner på 0-2-årsområdet, 100 dagplejere og 100 daginstitutioner på 3-5-årsområdet. Som en del af undersøgelsen gennemføres observationsbesøg i alle dagtilbuddene for 0-2-årsområdet i september-november 2022, mens observationsbesøg for 3-5-årsområdet gennemføres i 2023.

Der vil i afrapporteringen af undersøgelsen ikke være fokus på den enkelte medarbejder eller barn, det enkelte dagtilbud eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau.