FAQ

Kvalitetsundersøgelse 2022-23: Hvilket forarbejde bygger undersøgelsen på?

06/09 2022

Den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud sættes i gang med afsæt i et grundigt forarbejde, der er gennemført med inddragelse af interessenter og eksperter på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsundersøgelsen er igangsat af Børne- og Undervisningsministeren. Forud for undersøgelsens igangsættelse er indholdet i undersøgelsen blevet drøftet med parterne på dagtilbudsområdet. Endvidere har EVA og VIVE lavet et omfattende forarbejde, der har dannet grundlag for tilrettelæggelsen af undersøgelsen.

Formålet med forarbejdet har været at skabe et vidensbaseret grundlag for, at der kunne tages stilling til kvalitetsundersøgelsens form, indhold og proces for gennemførelse. Du kan læse de forskellige notater i forarbejdet.