FORSKNINGSDATABASE

Kvalitetsvurderet forskning på nb-ecec.org

Kontakt

Dina Celia Madsen

Områdechef
+45 30 29 06 84

Hvert år får EVA i samarbejde med det svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet kortlagt og kvalitetsvurderet de skandinaviske studier, der er udgivet inden for dagtilbudsområdet. Samtlige kvalitetsstudier fra forskningskortlægningen finder du i databasen The Nordic Base of Early Childhood Education and Care.

En skandinavisk forskergruppe kvalitetsvurderer de enkelte studier. Kun forskning af god kvalitet tages med i forskningsdatabasen. 

I forskningsdatabasen finder du resumeer af forskningen. Og de studier, der er offentligt tilgængelige, linkes der direkte til. Du kan nemt søge på en lang række emner inden for bl.a.  børns udvikling, børns sociale relationer og pædagogiske aktiviteter og rutiner. Du finder databasen nb-ecec.org her.

Databasen er udviklet i et samarbejde mellem EVA, det svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet. I digitale magasiner og her på sitet formidler EVA et udvalg af de studier, som databasen rummer.

Forskningskortlægninger fra 2007-2017