FORSKNINGSDATABASE

Kvalitetsvurderet forskning på nb-ecec.org

Hvert år får EVA i samarbejde med det svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet kortlagt og kvalitetsvurderet de skandinaviske studier, der er udgivet inden for dagtilbudsområdet. Samtlige kvalitetsstudier fra forskningskortlægningen finder du i databasen The Nordic Base of Early Childhood Education and Care.

En skandinavisk forskergruppe kvalitetsvurderer de enkelte studier. Kun forskning af god kvalitet tages med i forskningsdatabasen. 

I forskningsdatabasen finder du resumeer af forskningen. Og de studier, der er offentligt tilgængelige, linkes der direkte til. Du kan søge på bl.a. temaer. Du finder databasen nb-ecec.org her.

Databasen er udviklet i et samarbejde mellem EVA, det svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet.

Magasinet Bakspejlet formidler et udvalg af de studier, som databasen rummer.

De enkelt års forskningskortlægninger finder du nedenfor.