NOTAT

Language assessments in Danish early childhood education

This paper on practices and effects from language assessments and languageinterventions in Danish early childhood education was presented at the International Congres for School Effectiveness and Improvement January 2010. Notatet handler om arbejdet med sprogvurderinger af treårige børn i Danmark.

Udgivelsesår: 2010
Opdragsgiver: EVA
Download