EVA undersøger

Ledelsesstrukturer

Kontakt

Line Merling-Petersen

Konsulent
+45 3525 5611

Hvordan ser kommunernes ledelsesstrukturer ud på dagtilbudsområdet? EVA har undersøgt hvordan ledelsesstrukturerne tegner sig i 2018, og hvordan dagtilbudscheferne oplever deres ledelsesmodel set i relation til deres ledelsesopgaver og deres vigtigste samarbejdsrelationer.