notat

Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet

Notatet beskriver, hvilke ledelsesstrukturer der anvendes på dagtilbudsområdet, og hvordan de overordnede ledelsesstrukturer spiller sammen med ledelsesopgaverne set fra dagtilbudschefernes position.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-158-1
Opdragsgiver: EVA
Download