notat

Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet

Projektleder

Line Merling-Petersen

Konsulent
+45 3525 5611

Med notatet kortlægger EVA, hvilke ledelsesstrukturer, der anvendes på dagtilbudsområdet, og hvordan de overordnede ledelsesstrukturer spiller sammen med ledelsesopgaverne set fra dagtilbudschefernes position.

Udgivelsesår
2018
ISBN
ISBN (www) 978-87-7182-158-1
Opdragsgiver
EVA
Download