HÅNDBOG

Måleredskaber i dagtilbud

Her får I en håndbog, der hjælper jer til at vurdere og vælge redskaber til måling af det pædagogiske læringsmiljø, generel udvikling, sansemotorisk udvikling, socioemotionel udvikling,  begyndende matematisk opmærksomhed og sproglig udvikling.

 

I dagtilbud og forvaltninger er man optaget af at sikre og udvikle kvaliteten af dagtilbud. Måling af læringsmiljøkvaliteten eller af det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse er én blandt mange muligheder for at understøtte den professionelle pædagogiske praksis og kan indgå som led i den løbende evaluering i hverdagen.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-568-8
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Anden information: 2. udgave
Download