HÅNDBOG

Måleredskaber i dagtilbud

Her får I en håndbog, der hjælper jer til at vurdere og vælge måleredskaber inden for læringsmiljøkvalitet, generel udvikling, sansemotorisk udvikling, socioemotionel udvikling,  begyndende matematisk opmærksomhed og sproglig udvikling.

I dagtilbud og forvaltninger er man optaget af at sikre og udvikle kvaliteten af dagtilbud for at understøtte, at dagtilbuddene fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.  Måling af læringsmiljøkvaliteten eller af det enkelte barns trivsel, læring og udvikling er én blandt mange muligheder for at understøtte den professionelle pædagogiske praksis og kan indgå som led i den løbende evaluering i hverdagen.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-152-9
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download