GUIDE

Måling af børns sproglige kompetencer og udvikling i dagtilbud - en guide til sprogvurderingsredskaber

Projektleder

Bella Marckmann

Seniorkonsulent
+45 9359 9952

EVA har gennemgået og vurderet fem konkrete sprogvurderingsredskaber med udgangspunkt i guidens 10 spørgsmål. Gennemgangen af hvert redskab indledes med en sammenfatning af de pointer, som vedrører redskabets kvalitet og anvendelighed. Det giver jer et overblik over sprogvurderingsredskaber, og kan  samtidig kvalificere jeres udvælgelse og anvendelse af sprogvurderingsredskaberne.

EVA vil i ultimo 2017 supplere guiden med en vurdering af redskabet ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen’. Redskabet anvendes i dag af en stor del af landets kommuner til de lovpligtige sprogvurderinger af børn i børnehaven og børnehaveklassen, hvor bl.a. Socialstyrelsen udbyder en it-understøttelse af redskabet til alle kommuner.

Vær opmærksom på at ét af de fem redskaber i den nuværende guide er sprogvurderingsredskabet ’Sprogvurdering 3-6’, som er en ny forskningsbaseret videreudvikling af sprogvurderingsredskabet ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen.

Udgivelsesår
2017
ISBN
(www) 978-87-7182-074-4
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download