GUIDE

Måling af børns sproglige kompetencer og udvikling i dagtilbud - en guide til sprogvurderingsredskaber

REVIDERET UDGAVE: EVA har gennemgået og vurderet seks konkrete sprogvurderingsredskaber med udgangspunkt i guidens 10 spørgsmål. Gennemgangen af hvert redskab indledes med en sammenfatning af de pointer, som vedrører redskabets kvalitet og anvendelighed. Det giver jer et overblik over sprogvurderingsredskaber, og kan  samtidig kvalificere jeres udvælgelse og anvendelse af sprogvurderingsredskaberne.

Vær opmærksom på at ét af de seks redskaber i den nuværende guide er sprogvurderingsredskabet ’Sprogvurdering 3-6’, som er en ny forskningsbaseret videreudvikling af sprogvurderingsredskabet ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-074-4
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download