TEMA

Måltider i dagtilbud

Kontakt

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

Når dagtilbud har fokus på, hvordan der kan arbejdes pædagogisk med mad og måltider, gavner det børns læring, trivsel og udvikling. Siden her samler konkret inspiration og viden om at arbejde målrettet med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer omkring mad og måltider i det enkelte dagtilbud.

Video

Pædagogens rolle under måltidet

Det kom som en overraskelse for mig, hvor stor betydning personalets tilgang til maden har for børnenes madmod. Vi oplevede, at børn på nogle stuer spiste varieret og udviste glæde og madmod, mens de på andre stuer fx kun spiste ostemadder.

Kirsten Bolvig Laursen, leder af Børnehuset Østerled
Artikler til inspiration