Inspiration

Mad og måltider i dagtilbud og familie

Inspiration til det pædagogiske arbejde og forældresamarbejde om sunde mad- og måltidsvaner. Vaner i forhold til mad og måltider grundlægges i barndommen og har stor betydning for vores sundhed, trivsel og fællesskaber. Mad og måltider er desuden et område med store sociale forskelle. Der er derfor store potentialer i tidligt at give børn positive erfaringer med mad og måltider, som kan danne grobund for gode valg, der bidrager til trivsel og sunde mad- og måltidsvaner.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: ISBN (www): 978-87-7182-499-5
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse