Projekt

Maddannelse

Kontakt

Andreas Hougaard

Seniorkonsulent
+45 35 25 46 95

Når dagtilbud har fokus på, hvordan der kan arbejdes pædagogisk med mad og måltider, gavner det børns læring, trivsel og udvikling. Siden her samler konkret inspiration og viden om at arbejde målrettet med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer omkring mad og måltider i det enkelte dagtilbud.