RAPPORT

Mangfoldighed i Dagtilbud

Bedre gensidig integration og mere ligelig fordeling af børn i dagtilbud i Københavns Kommune. Det er intentionerne bag integrationsprojektet "Mangfoldighed i dagtilbud". EVA har undersøgt, om projektet har levet op til sit formål.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: (www) 978-87-7958-507-2
Opdragsgiver: Københavns Kommune
Download