EVA TEMA

Matematisk opmærksomhed

Kontakt

Anne Breinhold Olsen

Chefkonsulent
+45 29 84 67 11

Med den nye styrkede pædagogiske læreplan skal matematisk opmærksomhed være en del af dagtilbuddets pædagogiske arbejde. Find inspiration fra forskning og praktikere til hvordan i dette temahæfte.

"Børn erkender verden igennem de matematiske begreber og sproget omkring dem. Hvad der er oppe, nede, større end, mindre end.. "

Thorkild Frøkjær, lektor, Københavns Professionshøjskole