Forarbejde

Model for kvalitetsundersøgelsen

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Denne rapport skitserer forskellige muligheder for, hvordan kvalitetsundersøgelsen kan designes og indeholder oplæg til bl.a. indikatorer samt mulige dataindsamlingsmetoder.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-636-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse