PowerPoint

Modul om social udvikling

Her finder I oplæg og øvelser, der kan anvendes i arbejdet med børns sociale udvikling. Modulet er målrettet det pædagogiske personale og kan bidrage til, at I bliver klogere på læreplanstemaet social udvikling og give jer mulighed for at reflektere over og udvikle på jeres eget arbejde med temaet.

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse