RAPPORT

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Alle dagtilbud skal arbejde med seks læreplanstemaer. Natur og naturfænomener er det ene. EVA har undersøgt, hvordan dagtilbud arbejder med natur og naturfænomener i praksis. Vi kommer også nogle bud på, hvordan dagtilbud kan styrke det arbejde i en mere didaktisk retning.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-7958-849-3
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete