Artikel

Se den nyeste forskning om dagtilbud

30/04 2019

Nu er der kommet nye studier i den skandinaviske database med dagtilbudsforskning. Her kan du se, hvad der kendetegner årets forskning.

Forskningsdatabasen nb-ecec-org giver en indgang til al den nyeste skandinaviske dagtilbudsforskning. Nu er databasen blevet opdateret med 75 danske, norske og svenske forskningsstudier, som alle er blevet kvalitetsgodkendt af en skandinavisk forskergruppe. Studierne stammer alle fra 2017.

En analyse af studierne viser for det første, at det meste af den forskning, som handler om børnene, ser på børn i alderen 3-6 år. Dermed fortsætter tendensen om, at det især er de ældre børn, man har fokus på.

Infografik om børns alder i forskningssttudier

Kortlægningen viser også, at Sverige sætter sig i førersæde, når det handler om, hvem der har udgivet mest kvalitetsgodkendt forskning i 2017. De tegnede sig således for næsten halvdelen af al forskning - mens Danmark stod bag 12 % af forskningen.

Infografisk overblik over lande

Det er blevet meget almindeligt, at forskningsstudierne udgives på engelsk - næsten 60 % af alle studier er på engelsk. En fordel ved engelsksproget forskning kan være, at forskning på engelsk nemmere spiller ind i den internationale forskningsarena - men for dem, der også gerne skal kunne 'bruge' forskningen - studerende eller pædagogiske ledere - kan der ligge en sproglig barriere.

Infografik om forskningssprog

Skandinavisk forskning gennemføres i høj grad med kvalitative metoder - det gælder for 77 % af al forskning.

 

Overblik over metoder anvendt i forskningen

Fakta om forskningskortlægning af skandinavisk forskning i dagtilbud

Siden 2006 er der hvert år blevet foretaget en kortlægning og kvalitetsvurdering af skandinavisk forskning i dagtilbud. Den aktuelle kortlægning af dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2017 er nummer 12 i rækken.

Formålet med kortlægningen er at finde, kortlægge og kvalitetsvurdere relevant forskning om dagtilbud for 0-6-årige fra året 2017 i Danmark, Norge og Sverige. Kortlægningen bidrager herved til at skabe overblik over og lette adgangen til skandinavisk dagtilbudsforskning, der lever op til internationale kriterier for forskningskvalitet.

Projektet er finansieret af Danmarks Evalueringsinstitut, det svenske Skolverket, Utdanningsdirektoratet i Norge og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved DPU, Aarhus Universitet.