Håndbog

Obligatorisk læringstilbud

Denne håndbog indeholder inspiration til tilrettelæggelsen af obligatoriske læringstilbud, der er målrettet 1-årige børn i udsatte boligområder. Udover håndbogen har EVA udarbejdet en film om hverdagen i et dagtilbud, som kommunerne kan bruge i dialogen med forældre til børn i målgruppen. Du kan finde videoen med undertekster på dansk, engelsk, arabisk, urdu og somali på EVA's YouTube-kanal

Udgivelsesår: 2019
ISBN: www: 978-87-7182-291-5
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse