RAPPORT

Områdeledelse. Ny struktur på daginstitutionsområdet

Områdeledelse er en ledelsesmodel, der har vundet indpas på dagtilbudsområdet. Det vil sige, at tidligere selvstændige daginstitutioner nu fungerer som afdelinger under en fælles ledelse. EVA har undersøgt, hvilken betydning områdeledelse har for den pædagogiske praksis i daginstitutioner.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7958-680-2
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete