TEMA

Overgange fra dagtilbud til skole

Kontakt

Andreas Hougaard

Seniorkonsulent
+45 3525 4695

Når børn oplever en god overgang fra børnehave til sfo og skole, gavner det deres læring og trivsel i overgangsperioden og i skolestarten. Et tæt samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole kan være med til at sikre børn en tryg og sammenhængende overgang.  Siden her samler konkret inspiration og ny viden om at skabe gode overgange.

 

Det er godt at kunne skrive sit navn og være selvhjulpen, men det er ikke essensen af at være skoleparat. Det handler i langt højere grad om, at børnene har lyst til at lære, og at de har lyst og mod til at etablere nye sociale relationer.

Stig Broström, professor