Forarbejde

Overordnede valg vedr. en kvalitetsundersøgelse

EVA har lavet en række forarbejder til kvalitetsundersøgelser dagtilbud. Denne rapport skitserer forskellige muligheder for, hvordan kvalitetsundersøgelsen kan designes. Dette sker med afsæt i de øvrige delleverancer fra forarbejdet.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-637-1
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse