NOTAT

Oversigt over kommunale evalueringer af områdeledelse

EVA har analyseret de eksisterende kommunale evalueringer, undersøgelser og statusrapporter om områdeledelse. Notatet kan sammen med EVA’s rapport om områdeledelse bidrage til at etablere et samlet overblik over erfaringer med områdeledelse på dagtilbudsområdet i kommunerne.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7958-682-6
Opdragsgiver: EVA
Download